Els Amics de l’Art Romànic de Sabadell som una entitat cultural, constituïda l’any 1977 i dedicada a l’estudi i a la divulgació de l’Art Romànic, amb una especial atenció al de les terres de parla catalana.

Les nostres principals activitats són les visites d’estudi i divulgació i les conferències.